VTC Banks - Vay Tín Chấp Tiêu Dùng Ngân Hàng Vay Nhanh Là Có Tiền Các loại phí có thể phát sinh khi vay tín chấp tại VPBank ?

 Các loại phí có thể phát sinh khi vay tín chấp tại VPBank ?

  Chương trình hổ trợ vay tín chấp lương chuyển khoản với khoản vay hổ trợ vay tối đa lên đến 300 triệu và được hổ trợ lên đến 30 lần mức lương. Đây là dịch vụ tư vấn hổ trợ vay tín chấp uy tín ngân hàng VPbank   • Qua lương chuyển khoảnQua lương tiền mặtThế chấpCó cửa hàng kinh doanhKhác    Không   • a) Lãi suất phạt

   - Những trường hợp khách hàng chịu lãi suất phạt:

     * Trường hợp Bên vay trả nợ khoản vay trước hạn và thời gian vay thực tế của Bên vay là không quá 15 ngày;

     * Cơ cấu lại thời hạn trả nợ;

     * hách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi theo các Kỳ trả nợ đã thỏa thuận

     * Các trường hợp khác được thảo thuận trong hợp đồng tín dụng hoặc T&C

  – Mức lãi suất phạt: 150% lãi suất trong hạn

   • b) Phí trả nợ trước hạn
  •  Quý khách hàng có thể trả nợ trước hạn bất cứ thời điểm nào
  •  - Trong một số trường hợp, KH sẽ phải chịu phí trả nợ trước hạn khi trả nợ trước hạn tại VPBank.

   

  Stt Khoản mục Mức phí Tối thiểu Cách thu
  1 Đối với khoản vay thời hạn < 12 tháng 1% * Số tiền trả nợ trước hạn 200.0000đ Thu ngay tại thời điểm trả nợ trước hạn
  2 Đối với khoản vay thời hạn > 12 tháng
  2.1 Đến 1 năm 3% * Số tiền trả nợ trước hạn Thu ngay tại thời điểm trả nợ trước hạn
  2.2 Từ trên 1 năm đến 2 năm 2% * Số tiền trả nợ trước hạn
  2.3 Từ trên 2 năm đến 3 năm 1% * Số tiền trả nợ trước hạn
  2.4 Từ trên 3 năm đến 4 năm 0.5% * Số tiền trả nợ trước hạn
  2.5 Từ trên 4 năm trở đi Miễn phí
  Thời gian vay thực tế đạt từ 70% thời gian theo Hợp đồng tín dụng trở lên
  • c) Phí bảo hiểm tín dụng cá nhân
   Theo quy định hiện hành, tỷ lệ phí bảo hiểm tín dụng cá nhân được áp dụng cho khoản vay tín chấp là
   1,3%/năm tính trên dư nợ giảm dần.
  • d) Phí khác
   Khách hàng không phải chịu những khoản mục phí nào khác khi vay tín chấp tại VPBank. Khi phát
   sinh những khoản mục phí mới liên quan đến khoản vay tín chấp, VPBank sẽ truyền thông tại website của Ngân hàng.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *