VTC Banks - Vay Tín Chấp Tiêu Dùng Ngân Hàng Vay Nhanh Là Có Tiền Cảnh giác cách tính lãi vay tín chấp VPBank FE Credit cao - VTC Banks Digibank

Hiện nay có rất nhiều khách hàng đau đầu không biết tính lãi suất khi vay tín chấp thế nào, bởi không nắm rõ được công thức tính lãi suất khiến các khách hàng không thể tính toán mức chi trả hàng tháng của mình. Qua bài viết này hệ thống vaytinchapbanks xin chia sẽ đến toàn bộ các khách hàng cách tính lãi suất ngân hàng đơn giản mà hiệu quả nhất.

Khách hàng thường thắc mắc vay vốn ngân hàng thì lãi suất được tính thế nào ?

Ngân hàng VPBank đang áp dụng 3 mức lãi suất dành cho các khách hàng đang vay vốn tín chấp là 1,66%, 2,17% và 2,95% và áp dụng công thức tính sau :

Trường hợp không có bảo hiểm khoản vay :

 • Tổng khoản vay * lãi suất bình quân tháng = số tiền lãi trả góp hàng tháng
 • Tổng khoản vay / tổng thời gian vay = số tiền gốc trả góp hàng tháng
=> Số tiền lãi trả góp hàng tháng + số tiền gốc trả góp hàng tháng = số tiền gốc và lãi khách hàng trả góp hàng tháng

Trường hợp có bảo hiểm khoản vay :

 • Tổng khoản vay * lãi suất bình quân tháng = số tiền lãi trả góp hàng tháng
 • Tổng khoản vay / tổng thời gian vay = số tiền gốc trả góp hàng tháng
 • Tổng khoản vay * 5,5% = số tiền bảo hiểm khoản vay / tổng thời gian vay = số tiền bảo hiểm khoản vay trả góp hàng tháng
 • Số tiền bảo hiểm khoản vay * lãi suất bình quân tháng = lãi suất phải trả góp hàng tháng trên bảo hiểm khoản vay

Khách hàng tham khảo thêm : Bảo hiểm khoản vay là gì ?

=> Số tiền lãi trả góp hàng tháng + số tiền gốc trả góp hàng tháng + số tiền bảo hiểm khoản vay trả góp hàng tháng + lãi suất phải trả góp hàng tháng trên bảo hiểm khoản vay = số tiền gốc và lãi khách hàng trả góp hàng tháng

Trong đó :

 • Tổng khoản vay : số tiền khách hàng mong muốn vay
 • Lãi suất bình quân tháng : 1,66% – 2,17% hoặc 2,95% tùy theo nhóm khách hàng
 • Tổng thời gian vay : Thời gian khách hàng đăng ký vay (từ 6 đến 36 tháng)
 • Bảo hiểm khoản vay : 5,5% (5,5% trên tổng thời gian vay)

Ví dụ : Anh Cường có nhu cầu vay tín chấp tại TPHCM ngân hàng VPBank số tiền 10 triệu với thời gian vay 12 tháng và điều kiện anh phù hợp với mức lãi suất 2,17% vậy số tiền trả góp hàng tháng của anh là :

Trường hợp 1 anh Cường không mua bảo hiểm khoản vay

 • 10.000.000 * 2,17% = 217.000 đồng
 • 10.000.000 /12 tháng = 834.000 đồng
=> 217.000 + 834.000 = 1.051.000 (số tiền gốc và lãi anh Cường phải trả góp hàng tháng)

Trường hợp 2 anh Cường có mua bảo hiểm khoản vay

 • 10.000.000 * 2,17% = 217.000 đồng
 • 10.000.000 /12 tháng = 834.000 đồng
 • 10.000.000 * 5,5% = 550.000 / 12 tháng = 45.834 đồng
 • 550.000 * 2,17 = 11.935 đồng
=> 217.000 + 834.000 + 45.834 + 11.935 = 1.108.000 đồng (số tiền gốc và lãi anh Cường phải trả góp hàng tháng)

Như vậy, qua bài viết trên hệ thống vaytinchapbanks đem đến cho khách hàng cách tính lãi suất vay tín chấp ngân hàng đơn giản nhất để khi vay vốn khách hàng có thể tự chủ động tính toán mức phí trả góp hàng tháng để quyết định khoản vay hợp lý nhất cho bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *