Trong thế giới tài chính, có một sự khác biệt giữa các khoản vay tiêu dùng và những khoản được phát hành cho các doanh nghiệp.
Cho vay tiêu dùng bao gồm tín chấp hoặc có thế chấp vay mua ô tô, cho vay mua sắm và thậm chí vay cả thẻ tín dụng. Các khoản vay kinh doanh, còn được gọi là các khoản vay thương mại, có thể phức tạp hơn nhiều và liên quan đến bất kỳ số lượng tài sản hoặc thiết bị khác nhau.

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ chia nhỏ một số khác biệt giữa cho vay thương mại và cho vay tiêu dùng và xem xét một số loại cho vay thương mại phổ biến nhất hiện nay.

Có gì khác biệt giữa vay tiêu dùng cá nhân và vay thương mại doanh nghiệp ?

Cho vay tiêu dùng được cấp cho người tiêu dùng – nhưng đó không phải là kết thúc của câu chuyện. Mọi người vay tiền để mua nhà, xe hơi, thuyền, và xây nhà sửa nhà. Cho vay tiêu dùng cũng bao gồm các khoản vay hoặc nợ quay vòng, còn được gọi là thẻ tín dụng.
Quy trình nộp đơn vay rất kỹ lưỡng và trong khi các yêu cầu để có được một khoản vay cá nhân sẽ khác nhau dựa trên người cho vay, để có được một khoản vay tiêu dùng có thể khó khăn và dài. Hầu hết các khoản vay cá nhân là khoản vay nhỏ, chủ yếu là vì các loại mà mọi người nhận được các khoản vay không thuộc cùng phạm vi của các khoản vay dành cho doanh nghiệp.

Cho vay thương mại khác với cho vay tiêu dùng theo nhiều cách. Thứ nhất, số tiền liên quan đến các khoản vay thương mại thường lớn hơn số tiền được cấp cho người vay tiêu dùng, bởi vì quy mô của các dự án đang được tài trợ thường lớn hơn nhiều so với các cá nhân được thực hiện.

Không giống như các khoản vay tiêu dùng được bảo vệ bởi nhiều quy định và bảo vệ tài chính, các khoản vay thương mại không có cùng mức độ bảo vệ. Điều đó không có nghĩa là các khoản vay không được kiểm soát hoặc chúng tồn tại bên ngoài sự giám sát, nhưng điều đó có nghĩa là luật cho rằng các doanh nghiệp được trang bị tốt hơn để hiểu các điều khoản và yêu cầu của các hoạt động tài chính mà họ thực hiện.

Các loại cho vay tiền thương mại

Chúng tôi không thể phác thảo mọi loại cho vay mà chủ doanh nghiệp có thể gặp phải trên thị trường, nhưng chúng tôi sẽ giải quyết một vài trong số những khoản phổ biến nhất ở đây.

Cho vay trả góp

Một trong những sản phẩm cho vay thương mại đơn giản và phổ biến nhất là cho vay trả góp. Sau khi được phê duyệt, một doanh nghiệp nhận được tất cả tiền của họ cùng một lúc và bắt đầu thanh toán. Số tiền nợ là một tính toán của tiền gốc (số tiền thực tế đã vay) cộng với tiền lãi và bất kỳ khoản phí hoặc chi phí nào khác được áp dụng cho khoản vay. Người cho vay và người đi vay đồng ý với một điều khoản (mất bao lâu để hoàn vốn) và các điều kiện khác.

Nói chung, thuật ngữ này sẽ liên quan trực tiếp đến cách sử dụng vốn vay và lãi suất có thể bị ảnh hưởng bởi mức độ rủi ro của người vay đối với người cho vay. Sau khi được chấp thuận cho vay, doanh nghiệp chỉ có thể sử dụng tiền từ khoản vay đó cho mục đích cụ thể đã thỏa thuận trong đơn xin vay.

Nhiều doanh nghiệp tái cấp vốn và trả hết khoản vay sớm thường xuyên, vì vậy các ngân hàng và những người cho vay khác có thể chọn đưa vào hình phạt thanh toán sớm. Điều này khiến cho các doanh nghiệp tốn kém hơn khi chuyển các khoản vay thương mại của họ xung quanh để có được thỏa thuận tốt nhất và giúp người cho vay thu lại một số chi phí đầu tư của họ trong việc phục vụ các khoản vay.

Dòng tín dụng

Là một sản phẩm cho vay thương mại, các dòng tín dụng có chức năng tương tự như cách người tiêu dùng có thể nghĩ về thẻ tín dụng. Khi một doanh nghiệp cần tiền và có hạn mức tín dụng kinh doanh được phê duyệt, họ có thể liên hệ với ngân hàng và nhận tiền gần như ngay lập tức (miễn là số tiền họ yêu cầu nằm trong giới hạn của hạn mức tín dụng). Không giống như khoản vay trả góp hoặc khoản vay thương mại khác, một dòng tín dụng sẽ không được sử dụng để tài trợ cho việc mua bất động sản hoặc xây dựng một tòa nhà. Các dòng tín dụng kinh doanh thường được sử dụng để thu hẹp khoảng cách giữa doanh thu và chi phí và nên được xem như một giải pháp ngắn hạn cho nhu cầu tài trợ.

Tính linh hoạt mà các dòng tín dụng cung cấp làm cho chúng trở thành một lựa chọn phổ biến cho các quỹ khẩn cấp. Họ thường không có giới hạn về những gì tiền có thể được sử dụng cho khi người vay được chấp thuận. Các khoản thanh toán thường không đến hạn cho đến khi rút tiền, vì vậy người vay có thể đăng ký hạn mức tín dụng và không lo lắng về việc nợ bất cứ điều gì cho đến khi họ thực sự rút tiền so với hạn mức.