VTC Banks - Vay Tín Chấp Tiêu Dùng Ngân Hàng Vay Nhanh Là Có Tiền Khóa học SEO Master - Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương

Mục lục – Khóa học SEO MasterTrung Tâm Nhân Đạo Quê Hương

Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương chúng tôi hỗ trợ trẻ em khuyết tật học từ xa với giáo viên tân tâm truyền nghề giúp các em có Professional marketing – SEO Master Hotline 0902637578

Mục Lục Khóa học SEO Master – Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương

 • 1. Thêm một bảng nội dung (vào bài viết)
 • 2. Cấu hình Yoast
  • 2.1 Vô hiệu hóa tính năng Yoast không cần thiết
  • 2.2 Xác minh Công cụ quản trị trang web
  • 2.3 Gửi bản đồ trang web XML
  • 2.4 Lỗi thu thập thông tin
  • 2.5 Sitenames trùng lặp trong tiêu đề SEO
  • 2.6 Tránh các biến Snippet
  • 2.7 Nội dung không hữu ích của Noindex
  • 2.8 Thêm ngày để xem trước đoạn trích (cho bài viết)
  • Danh mục dải 2.9 từ URL
  • 2.10 Đường dẫn
  • 2.11 Dữ liệu Meta xã hội
  • 2.12 Đoạn mã chỉnh sửa hàng loạt
  • 2.13 Yoast Premium: Đáng giá? Không.
 • 3. Nghiên cứu từ khóa – Khóa học SEO Master

  • 3.1 Tự động hoàn thành của Google
  • 3.2 Trình khám phá từ khóa Moz
  • 3.3 HubShout WebGrader
  • 3.4 Từ khóa đuôi dài
  • 3.5 Từ khóa ngày tháng
  • 3.6 Phân tích kết quả tìm kiếm của Google (Với MozBar)
  • 3.7 Đồng nghĩa mục tiêu trên cùng một trang
  • 3.8 Nhắm mục tiêu Nhiều Từ khoá
 • 4. Tối ưu hóa nội dung – Khóa học SEO Master

  • 4.1 Các trang được tối ưu hóa hoàn hảo (Ví dụ)
  • 4.2 Mục tiêu cho 3.000+ từ
  • 4.3 Nội dung nền tảng
  • 4.4 Tránh nhồi nhét từ khóa để có được đèn xanh trong Yoast
  • 4.5 Giới hạn ký tự đoạn trích
  • 4.6 Đoạn mã chi tiết
  • 4.7 Đoạn trích nổi bật
  • 4.8 Tiêu đề thủ công
  • 4.9 Tiêu đề SEO thủ công
  • 4.10 Tạo mô tả meta
  • 4.11 Tối ưu hóa hình ảnh xã hội
  • 4.12 Thả từ khóa của bạn một vài lần trong nội dung
  • 4.13. Liên kết cố định
   • 4.13.1 Rút ngắn liên kết
   • 4.13.2 Không (Luôn luôn) Xóa các từ dừng
   • 4.13.3 Khi nào cần thay đổi Permalinks
 • 4.14 Hình ảnh SEO – Khóa học SEO Master
 • 4.14.1 Tên tệp hình ảnh
 • 4.14.2 Văn bản thay thế hình ảnh
  • 4.15 Liên kết – Khóa học SEO Master

   • 4.15.1 Liên kết nội bộ
   • 4.15.2 Liên kết ngoài
   • 4.15.3 Văn bản neo
   • 4.15.4 Tiêu đề liên kết
   • 4.15.5 Liên kết liên kết
   • 4.15.6 Liên kết bị hỏng
   • 4.15.7 Liên kết ngược
  • 4.16 Tỷ lệ nhấp qua –Khóa học SEO Master
  • 4.17 Video + Đồ họa thông tin
  • 4.18 Bài viết dưới 1 Danh mục
  • 4.19 Đừng lạm dụng các thẻ
 • 5. Tối ưu hóa tốc độ – Khóa học SEO Master

  • 5.1 GTmetrix so với Pingdom so với PageSpeed ​​Insights
  • 5.2 Hosting
  • 5.3 Chủ đề nhẹ
  • 5.4 Plugins nhẹ (Danh sách)
  • 5.5 Plugin tối ưu hóa tốc độ (Danh sách)
  • 5.6 Plugins CPU cao (Danh sách)
  • 5.7 Tối ưu hóa hình ảnh
  • 5,8 Cache Plugin
  • 5.9 Cloudflare
  • 5,10 CDN
  • 5.11 Tải video lười biếng
  • 5.12 Xóa chuỗi truy vấn
  • 5.13 Dọn dẹp cơ sở dữ liệu
  • 5.14 Tối ưu hóa Plugin
  • 5.15 Tối ưu hóa nhận xét
  • 5.16 Vô hiệu hóa các chức năng không cần thiết
  • 5,17 AMP (Trang trên thiết bị di động được tăng tốc)
  • 5.18 Tài nguyên bên ngoài Giết thời gian tải
 • 6. Google Search Console – Khóa học SEO Master

  • 6.1 Không bao gồm WWW
  • 6.2 Nhắm mục tiêu quốc tế
  • 6.3 Lỗi thu thập thông tin ( Xem 2.4 )
  • 6.4 Lỗi khả năng sử dụng trên thiết bị di động
  • 6.5 Bảo mật WordPress
  • 6.6 Tìm kiếm Analytics
 • 7. SEO địa phương – Khóa học SEO Master

  • 7.1 Các yếu tố xếp hạng địa phương
  • 7.2 Trích dẫn
  • 7.3 NAP
  • 7.4 Google Doanh nghiệp của tôi
  • 7,5 Moz Địa phương
  • 7.6 Whitespark
  • 7.7 Nhận xét
  • 7.8 Từ khóa Địa phương
  • 7.9 Nhiều địa điểm
  • 7.10 Trang được nhắm mục tiêu theo địa lý
  • 7.11 Trình xếp hạng địa phương
 • 8. YouTube SEO – Khóa học SEO Master
  • 8.1 Các yếu tố xếp hạng của YouTube
  • 8.2 Từ khóa video
  • 8.3 Cạnh tranh từ khóa video
  • 8.4 Mục tiêu trong 10 phút
  • 8.5 Tên tệp video
  • 8.6 Tiêu đề video
  • 8.7 Mô tả video
  • 8.8 Thêm thẻ (Bảo thủ)
  • 8.9 Hình thu nhỏ tùy chỉnh
  • 8.10 Bản ghi
  • 8.11 Nhúng video
  • 8.12 Trả lời nhận xét
 • 9. Tỷ lệ cược và kết thúc -Khóa học SEO Master
  • 9.1 Trang chủ SEO
  • 9.2 Viết một trang “Giới thiệu” về kẻ giết người
  • 9.3 Nội dung trùng lặp (Siteliner)
  • 9.4 Cấu trúc Permalink “Post Name”
  • 9.5 SSL
  • 9.6 Hình phạt của Google
  • 9.7 Các yếu tố xếp hạng quốc gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *