Upload Image...

HẠN MỨC LÊN ĐẾN 3 TỶ

  • Không yêu cầu tài sản thế chấp
  • Không chứng từ thủ tục rườm rà
  • Không ràng buộc doanh thu tối thiểu
  • Đa dạng hình thức: Ngắn hạn, dài hạn

NHẬN VỐN NGAY

Giảm lãi suất đến 2% cho Doanh nghiệp
Qua lương chuyển khoảnQua lương tiền mặtThế chấpCó cửa hàng kinh doanhKhácKhông